De cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Lucasa Zorg en zo worden de belangen van alle cliënten aan wie wij zorg verlenen gehoord. Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen een zorginstelling. We willen de wensen van onze cliënten duidelijk laten horen in het beleid van Lucasa Zorg. Het is daarom belangrijk dat de raad weet wat u van de zorg vindt. Alleen dan is het mogelijk het belang van onze cliënten goed te behartigen. De cliëntenraad probeert dus zoveel mogelijk in contact te komen met de cliënten van Lucasa Zorg.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal tien leden. Ze hebben een betrokkenheid met zorg en sommige leden hebben ervaring in de zorg . Ze vergaderen twee keer per jaar. De raad komt vooralsnog vier keer per jaar met elkaar samen, twee keer voorafgaande het overleg met de directie van Lucasa Zorg. Een ruimte en lunch voor deze bijeenkomsten worden door Lucasa Zorg gearrangeerd. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad.


Wat doet de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad praat, vanuit de ervaring van familie, mantelzorgers en cliënten, mee over verschillende zaken en onderwerpen. Ook adviseert de raad over het beleid, de begroting en de jaarrekening, maar ook over zaken als voeding, veiligheid en hygiëne en cliëntenzorg. Om goed advies te kunnen geven, praat de cliëntenraad met cliënten, familie en mantelzorgers, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties en met de bestuurders zelf. De leden van de raad zijn niet in dienst van Lucasa Zorg, maar zijn volledig onafhankelijk. Ze vertegenwoordigen iedereen die te maken krijgt met Lucasa Zorg. De cliëntenraad kan de belangen van de cliënten behartigen. Heeft u opmerkingen, wensen of wilt u meedenken? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad van Lucasa Zorg via cliëntenraad@lucasazorg.nl