Klachten en geschillen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via Lucasa Zorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit verbeteren. Een klacht kan voor ons een signaal zijn om zaken anders te regelen en aan te pakken.

Bij ons kunt u altijd met u klacht terecht

Het is uiteraard altijd het beste om een klacht direct te bespreken met degene die volgens u verantwoordelijk is. Een goed gesprek lost vaak al heel veel op. De medewerker van Lucasa Zorg zoekt dan samen met u naar een mogelijke oplossing. Bent u vervolgens niet tevreden over de oplossing en blijft de klacht bestaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

e-mail: info@lucasazorg.nl

postadres:

Lucasa Zorg
T.a.v de klachtenfunctionaris
Plein 13-B3
2991 CA Wateringen

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Als een klacht door Lucasa Zorg niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klachten voorleggen aan een onafhankelijke klachten en geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling en klachtencommissie van het Klachtenloket.

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten of u kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. U bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar: info@klachtenloket-zorg.nl of u kunt er ook voor kiezen een klacht in te dienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.